Korisničko ime
Lozinka
Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
E-mail