НАРУЏБИНЕ НА ТЕЛЕФОН:
+387 66 159 078


Тражимо сараднике и редистрибутере.

Контакт на info@vegana.rs
или телефон +381 66 201 000


Тражимо сараднике и редистрибутере.

Контакт на info@vegana.rs
или телефон +381 66 201 000

услови коришћења

Услови коришћења

Поштовани,

Условима коришћења дефинисана су правила при куповини која обезбеђују квалитет наше услуге и задовољство купаца.

Општи услови

1. Након пријема поруџбине путем сајта, продавац је обавезан да изврши телефонску потврду.

2. Након потврде поруџбине од стране купца, поруџбина је неопозива.

3. Продавац се обавезује да наручене производе испоручи исправне иу предвиђеном року

4. У случају било какве промене продавац је дужан да обавести купца приликом телефонске потврде поруџбине.

5. Све евентуалне промене сем промена везаних за испоруку се не односе на потврђене наруџбине.

6. У случају неусклађености цена испоруке наведених на овом сајту са ценама курирске службе, о променама ћете бити обавештени приликом телефонске потврде поруџбине.

 

Гаранција квалитета

Фирма Вегана доо. гарантује за квалитет својих производа. Сви производи су оригиналне робне марке и одговарају спецификацији наведеној на сајту.

Давалац гаранције, у гарантном року, о свом трошку обезбеђује отклањање кварова и недостатака производа који произилазе из неподударања стварних са прописаним односно декларисаним карактеристикама квалиитета производа. У случају неизвршења ове обавезе, давалац гаранције ће заменити производ новим или вратити новац.

Гарантни рок почиње даном продаје уређаја, који се уноси у гарантни лист и оверава печатом и потписом овлашћеног продавца.

Купац губи право на гаранцију ако се квар изазове непридржавањем датих упутстава за употребу и ако су на производу вршене било какве поправке од стране неовлашћених лица. 

 

Рекламације и повраћај робе

Рекламацију можете остварити у следећим случајевима:

  1. У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, Вегана доо је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC / MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај на рачун корисника картице.
  2. Рекламација у гарантом року - Давалац гаранције, у гарантном року, о свом трошку обезбеђује отклањање кварова и недостатака производа који произилазе из неподударности стварних са прописаним односно декларисаним карактеристикама квалиитета производа. У случају неизвршења ове обавезе, давалац гаранције ће поправити покварени артикал, заменити производ новим или вратити новац.
  3. У том случају, производ шаљете у сервис искључиво на адресу овлашћеног сервиса која је уписана на гарантном листу. У случају слања производа у неовлашћени сервис производ губи гаранцију.
  4. Oтказивање поруџбине - случају отказа поруџбине Вегана доо сноси трошкове транспорта

Рок за повраћај новца и утврђивање веродостојности онога што је купац навео приликом враћања робе је 21 дан од пријема робе на сервис. Након тога, овлашћени сервис за тај производ доноси одлуку да ли ће се купцу дати нов производ или ће се извршити повраћај новца. За уважене рекламације Вегана доо у потпуности сноси трошкове транспортати.

Да бисте остварили право на рекламацију потребно је да:

- рекламирани производ донесете у сервис назначен на гарантном листу у оригиналној амбалажи

- да поднесете на увид оригинал гарантног листа и фискални рачун

- да дате опис неисправности

- након тога, све информације о статусу производа који је на сервису купац искључиво добија од овлашћеног сервиса где је оставио производ.

 

Приватност података

Да бисмо успешно обрадили Вашу наруџбину потребни су нам Ваше име и презиме, адреса, е-маил и телефон. Уз помоћ тих података бићемо у могућности да Вам испоручимо жељену робу, као и да Вас обавестимо о тренутном статусу наруџбине.

У име Вегана доо обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима / корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима иу циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могуцност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о купцима / корисницима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Вегана доо одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Обавезујемо се да прикупљене податке не користимо ни у које друге сврхе.

 

Сагласност и промене услова

Коришћење наших сервиса подразумева сагласност корисника са свим наведеним на овој страни.

Вегана доо се обавезује да це се придржавати свега наведеног, а све промене услова постају важеће тек након објављивања на овој страни и слања емаил обавештења свим регистрованим корисницима.

Хвала на указаном поверењу!


Сва права задржана VEGANA.RSВеб дизајн и програмирање BIT SOFT